Documente utile

STAT FUNCŢII SEPTEMBRIE 2019

Raport Stat de Funcţii 03.2019

Raport Stat de Funcții 10.2018

Raport Stat de Funcţii 03.2018

Calendarul_miscarii_de_personal_2017_2018

OMECS-5805_NOV_2016

OPŢIONALE_2017-2018-1

repere_cdl_2017

Contractul Colectiv de Munca 2017

HG 1062_2012_Bursa_profesionala

Metodologie de evaluare directori 02.03.2017

OMEN 3252_2017

OMEN 3382_24.02.2017

OMEN nr 3160_2017 pentru modificarea si completarea OMEN nr 4619_2014

OMEN_3151_2017_modificare_si_completare_Met_mob -1

O1985-1305-5805-2016 (ORDIN Nr. 1985/1305/5805/2016 din 4 octombrie 2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale)

Ordin regulament tabere revizuit varianta finala

Proiecte_de_programe_scolare_dizabilitati_usoare_si_moderate

Anexa ordin_CALENDAR_evaluare nationala 2016

Fisa evaluare proiecte caen 2016

formular aplicatie caen 2016

LEGISLATIE SPECIFICA

Ordin 5081_Evaluarea nationala 2016

Procedura

Anexa-OMECT-4931-1

OMECT-4931_Credite-transfer

H.G.918_2013

2015_08_12_1042_adresa_mecs_dgmrs_corp_experti_seria_9__1_

Titularizare_2015_Modele_de_subiecte_si_bareme

5_Centralizator 2015 invatamant special

6_Centralizator 2015 discipline tehnologice

Proiect_Calendarul inscrierii in invatamantul primar 2015-2016

Proiect_Metodologie inscriere invatamant primar 2015-2016

Calendar

Ordin_metodologie_gradatie_de_merit_2015

Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2015-2016 OMEN 4895_2014

Metodologie anticoruptie 2015 (decarca)

omen_5108

0_Centralizator 2015_cultura_generala

1_Centralizator 2015 cultura generala1

2_Centralizator 2015 cultura generala2

3_Centralizator 2015 cultura generala3

Anexe la Metodologie_

riscuri de coruptie_MECS

Metodologia de determinare a riscurilor de coruptie MECS

OMEN 5109_2014

Ordin 5113 Metod_riscuri_coruptie

Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2015-2016 OMEN 4895_2014

Ordin_metodologie_gradatie_de_merit_2015

Plan cadru cls. pregatitoare dupa MO

Ordin si Metodologie servicii sprijin_5574

Ordin si Regulament inv special si special integrat_5573

Ordin si Met evaluarea, asist psihoeducationala si orientarea copiilor cu CES_6552

Ordin 4464_grafic_certificare_2014-2015 ordin plan cadru cls pregatitoare inv sp SEVERI

OMEN 3637_structura an scolar 2014_2015

OM_5239_2008 Legea nr 1_2011

Nota 62097_continuare studii 2014-2015 contractul-colectiv-de-munca

anexa 1_OM_5239

anexa_OMEN 3637

Ordin si Regulament inv special si special integrat_5573

Plan cadru cls. pregatitoare dupa MO

Ordin si Met evaluarea, asist psihoeducationala si orientarea copiilor cu CES_6552

Ordin si Metodologie servicii sprijin_5574

ordin plan cadru cls pregatitoare inv sp SEVERI

Ordin 4464_grafic_certificare_2014-2015

OMEN 3637_structura an scolar 2014_2015

Nota 62097_continuare studii 2014-2015

OM_5239_2008

Legea nr 1_2011 contractul-colectiv-de-munca anexa_OMEN 3637 anexa 1_OM_5239

Anexa strategie ESL

Metodologie mobilitate de personal didactic 2015_2016

OMEN 4895_2014

strategie ESL

adresa_men_29653

anexa_2_omeci_3311_2009

Anexa_inv_special_OMECI_3414

Grafic inspectii ISJ 2014-2015

HG_1165_din_2013_cost_elev

MOF 313 p4-10

OMECI_3414_inv special_tehn.

OMECTS_5573_2011

OMECTS_5574_2011

pedagogie_curativa_scolar

curriculum_pedagogie_curativa_I-X

programa-stimulare-cognitiva